Lịch bay dự kiến

18/09/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VJ206 SGN - TBB 07:55 - 08:55
VJ207 TBB - SGN 09:25 - 10:25
BL324 SGN - TBB 15:35 - 16:45
BL325 TBB - SGN 17:20 - 18:30

19/09/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 07:55 - 08:55
VJ207 TBB - SGN 09:25 - 10:25

20/09/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VJ206 SGN - TBB 07:55 - 08:55
VJ207 TBB - SGN 09:25 - 10:25

21/09/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 07:55 - 08:55
VJ207 TBB - SGN 09:25 - 10:25
BL324 SGN - TBB 15:35 - 16:45
BL325 TBB - SGN 17:20 - 18:30

22/09/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VJ206 SGN - TBB 07:55 - 08:55
VJ207 TBB - SGN 09:25 - 10:25
BL324 SGN - TBB 15:35 - 16:45
BL325 TBB - SGN 17:20 - 18:30

23/09/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 07:55 - 08:55
VJ207 TBB - SGN 09:25 - 10:25
BL324 SGN - TBB 15:35 - 16:45
BL325 TBB - SGN 17:20 - 18:30

24/09/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VJ206 SGN - TBB 07:55 - 08:55
VJ207 TBB - SGN 09:25 - 10:25
BL324 SGN - TBB 15:35 - 16:45
BL325 TBB - SGN 17:20 - 18:30

 

Thư viện hình ảnh

 

Hệ Thống cảng hàng không

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý