Lịch bay dự kiến

29/05/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 07:50 - 08:50
VJ207 TBB - SGN 09:20 - 10:20
VJ449 HAN - TBB 11:00 - 12:40
VJ448 TBB - HAN 13:10 - 14:50
BL324 SGN - TBB 14:45 - 15:25
BL325 TBB - SGN 16:00 - 17:10

30/05/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 07:50 - 08:50
VJ207 TBB - SGN 09:20 - 10:20
VJ449 HAN - TBB 11:00 - 12:40
VJ448 TBB - HAN 13:10 - 14:50

31/05/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 07:50 - 08:50
VJ207 TBB - SGN 09:20 - 10:20
BL324 SGN - TBB 11:10 - 12:20
BL325 TBB - SGN 12:55 - 14:05
VJ449 HAN - TBB 11:00 - 12:40
VJ448 TBB - HAN 13:10 - 14:50

 

Thư viện hình ảnh

 

Hệ Thống cảng hàng không

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý